Geschiedenis

“Ik had indertijd niet kunnen bevroeden, dat het Sint-Nicolaassprookje zo aan zou slaan. In 1945, vlak na de oorlog. Alles kon weer, met veel improvisaties, aller medewerking en heel veel plezier kwam de eerste opvoering tot stand.” 

Er was eens een onderwijzeres…

Tineke Snijder is haar naam, die in 1945 op het idee komt om ter gelegenheid van de Sinterklaasviering iets voor de schoolkinderen te organiseren. Haar collega’s van ‘school Walle’ (nu: van Maasdijkschool) zijn direct enthousiast en men besluit contact op te nemen met leerkrachten van de andere lagere scholen in Heerenveen.

Zes scholen

Een groot karwei is dat niet, er zijn in 1945 slechts zes scholen.

Drie openbare:

  • School v.d. Walle aan de Thialfweg
  • School v. Delden aan het van Harenspad
  • School Ploegh aan de Heerenwal

En drie bijzondere:

  • School Sennema aan de Burg. Falkenaweg
  • School Faber aan de Leeuwarderstraatweg
  • School Adriaans aan de van Dekemalaan

Eerste opvoering

Eind november 1945 wordt het eerste sprookje voor 1400 kinderen opgevoerd in de grote zaal van De Schouwburg te Heerenveen. Van de leerlingen van de buitenscholen worden velen met paard en wagen aangevoerd. Er worden twee kindervoorstellingen, één avondvoorstelling én een extra voorstelling in Wolvega gegeven.

Tot 1989 zijn 44 sprookjes in De Schouwburg opgevoerd, daarna is het fraaie Posthuis Theater ons domicilie!