Financiering

De Sint- Nicolaascommissie Heerenveen wil graag alle sponsoren van het Sprookje bedanken voor hun bijdragen. Zonder hen zou het onmogelijk zijn om het Sprookje, voor vele mensen uit de regio een dierbare traditie, te laten voortbestaan!

Sponsoren

Voor de financiering van het eerste sprookje wordt een beroep gedaan op de Heerenveense winkeliers commissie; deze commissie is bereid geldelijk bij te springen. Omstreeks 1950 wordt een commissie gevormd bestaande uit leden van de winkeliersvereniging H.N.I. (Handel, Nijverheid en Industrie) en leerkrachten.

De winkeliers zetten zich in voor de organisatie van dit kinderfeest en gaan met intekenlijsten de zakenlui bezoeken om geld in te zamelen. De onderwijsmensen regelen het toneelspel en het bezoek van meerdere scholen, ook uit de omgeving van Heerenveen, aan de Schouwburg.

De geldinzameling is geheel vrijblijvend, maar vormt wel de basis waarop het sprookje kan draaien. Tot op heden is dat zo gebleven. Dank zij de middenstand en de industrie heeft de Sint-Nicolaas commissie nooit om geld hoeven te bedelen bij de gemeente Heerenveen.

Vele bekende (oud) Heerenveense middenstandsnamen hebben in de commissie hun steentje bijgedragen; voorzitters als Anske Siebenga (tot 1978) en Sietze Beenen; secretarissen als Wim Comello en Wessel Wierda; penningmeesters als Jan Vrind, Simon Bunt en Henny Steneker; leden als Jan Vreeling en Jochum Scheper.

Bekende onderwijsnamen zijn Jo Ploegh, Luite Hofstra, Herman Tichelaar, Lammert Zeilstra én niet te vergeten Henk Schipper, de man die meer dan veertig jaar de correspondentie met de scholen voerde en de zaalindeling van het bezoek verzorgde. Daarnaast staat hij ook vele jaren als sprookjesspeler op het toneel!

Steun ons

Draag dit initiatief een warm hart toe en steun Stichting Sint Nicolaassprookje.