Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Beleidsplan

Het jaarlijks organiseren van een toneelstuk in de maand november, zo rond de Sint-Nicolaastijd, met als thema een sprookje. Dit voor alle basisschoolleerlingen in de gemeente Heerenveen e.o. Het toneelspel en alle facetten daaromheen is in handen van leerkrachten vanuit het basisonderwijs, het rond krijgen van de financiering is in handen van ondernemers uit het Heerenveense MKB.

Beide partijen hebben afgevaardigden in de Sint-Nicolaascommissie van hieruit wordt het bestuur gevormd van drie leden.

Voorts verzorgt de commissie ook dat Sint-Nicolaas en zijn Pieten in de pauze van het sprookje aanwezig zijn.

Het beloningsbeleid

De Stichting bestaat volledig uit vrijwilligers die geen loon ontvangen alleen een onkostenvergoeding als daar aanleiding voor is.

Doelstelling

Alle schoolkinderen uit het basisonderwijs een stukje cultuur, een bezoek aan een echt theater en een prettige voorstelling te geven.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Jaarverslag